Medarbeidere

Bjølsen misjonskirke har et eget medarbeiderfellesskap. De som er med i dette fellesskapet er aktive deltagere i en tjenestegruppe eller gruppeledere for en smågruppe.

Vi ønsker å være et hjelpende fellesskap hvor den enkelte bruker sine interesser, talenter og gaver. Menighetens lederskap jobber derfor med å følge opp alle medarbeiderne. Vi tilbyr personlig oppfølging og lederutvikling gjennom fellesskapskvelder, studieturer, konferanser, medarbeiderweekender og lignende.

Menighetens gruppeledere er nøkkelpersonene for å virkeliggjøre menighetens visjon, verdier og målsettinger. Alle gruppelederne har ansvaret for å tilrettelegge virksomheten for en gruppe i menigheten. Hver smågruppe og tjenestegruppe har to ledere.

Ny medarbeider? 
Vi ønsker at mennesker skal være aktive, utfolde seg og oppleve glede ved å tjene. Om du ønsker å være en del av et tjenende fellesskap eller ideer og tanker om medarbeiderfellesskap i Bjølsen misjonskirke, så ta kontakt med pastor Eirik Soldal (eirik@bjolsen.com)