Vil du gi en gave?
Det koster penger skape et åpent hjem som tydeliggjør Jesus. Vi er takknemlige for alle gaver som gis til kirkas arbeid. Både små og store summer bidrar til å bygge en levende menighet midt i storbyen.

1. Ønsker du å gi et fast månedlig beløp?
Da kan du tegne avtalegiro.

2. Ønsker du å endre beløpet på din avtalegiro?
Da kan du sende en e-post til vår økonomiansvarlig: camillabeckolsen@yahoo.co.uk

3. Ønsker du å gi et enkeltbeløp?
Da kan du bruke kontonummer 3000.16.16788 eller Vipps-nummer #83232.

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.»
– Paulus (2. Kor 9,7)