SMITTEVERNSTILTAK FOR BJØLSEN MISJONSKIRKE
per 6. november 2020

Det er økende smitte i befolkningen, og nå har det kommet enda flere tiltak for smittevern både nasjonalt og lokalt. Dette får følgende konsekvenser for vårt arbeid:

GUDSTJENESTER:
Vi flytter nå våre gudstjenester til nett. Du finner lenke på Facebook-arrangementet for gudstjenesten. Arrangementet er mulig å åpne også om du ikke har Facebook-profil.

SMÅGRUPPER:
I løpet av uke 46 vil ledergruppa diskutere hvordan vi legger til rette for smågrupper nå. Uansett gjelder myndighetenes anbefalinger. Våre tiltak fra 29. oktober, som vil oppdateres:

  • Deltakerne bestemmer sammen med smågruppeleder om de ønsker å møtes digitalt eller fysisk.
  • Hvis gruppa ønsker å møtes fysisk, må man kunne følge gjeldende smittevernsregler. (Avstand, håndhygiene, antall gjester og å holde seg hjemme ved sykdom).
  • Det må være frivillig å delta på fysisk samling. Dette er både for å ivareta de som vil beskytte seg for smitte, og de som ikke kan/ønsker å bruke opp mange av sine 10 sosiale kontakter på én kveld.
  • Vi anmoder gruppa til å prøve å legge til rette for digital deltakelse for enkeltpersoner som ikke kan/ønsker å møte opp fysisk.