Bli medarbeider

I Bjølsen misjonskirke har du mulighet til å bidra som frivillig medarbeider, sammen med andre i kirka.

Vi ønsker å være et hjelpende fellesskap hvor den enkelte bruker sine interesser, talenter og gaver. De fleste medarbeidere har ansvar for å gjennomføre en oppgave én gang i måneden.

Menighetens gruppeledere er nøkkelpersonene for å virkeliggjøre menighetens visjon, verdier og målsettinger. Alle gruppelederne har ansvaret for å tilrettelegge virksomheten for en gruppe i menigheten. Hver smågruppe og tjenestegruppe har to ledere. Menighetens lederskap jobber derfor med å følge opp alle medarbeiderne gjennom samtaler og fellesskapskvelder.

Ny medarbeider? 
Vi ønsker at mennesker skal være aktive, utfolde seg og oppleve glede ved å tjene. Om DU ønsker å være en del av et tjenende fellesskap, eller har ideer og tanker om medarbeiderfellesskap i Bjølsen misjonskirke, så ta kontakt med pastor Eirik Soldal (eirik@bjolsen.com)