Smågrupper

Mens gudstjenesten i Bjølsen Misjonskirke gjerne er det første møtet med kirka, akkurat som ei gang eller ei stue i et hjem du er på besøk i, så er smågruppene kjøkkenet. Det er stedet for den gode samtalen og de nære relasjonene. Her vil du møte andre mennesker som lurer på hvordan det ser ut å følge Jesus i vår tid og hva det vil si å koble seg på Hans interesser i vår verden.

Slik fungerer det:

  • Hver smågruppe har to ledere som følges opp av smågrupperådet i menigheten.
  • Gruppene samles ca. 7 ganger i semesteret, annenhver uke, og du forplikter deg kun for ett semester av gangen. Dermed kan du trygt melde deg på uten å måtte være med «for alltid».
  • Temaet for samtalen i gruppa er knyttet til undervisningen på gudstjenesten. Det er derfor en fordel å høre undervisningen før hver smågruppesamling.
  • I gruppene leser vi i Bibelen, blir kjent, ber for hverandre og oppmuntrer hverandre.
  • Smågruppene er til for å vokse. Når gruppa blir ca 8 personer, danner to av personene som har vært med ei ny gruppe slik at vi alltid har plass til nye.

Mottoet for våre smågrupper er:
”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn er jeg (Jesus) midt iblant dere”. Matt 18.20

Har du lyst til å være med i en smågruppe? Send en mail til Eirik Soldal, eirik@bjolsen.com