Vil du gi en gave?
Det koster penger å bygge et åpent hjem som tydeliggjør Jesus. Vi er takknemlige for alle gaver som gis til kirkas arbeid. Både små og store summer bidrar til å bygge en levende menighet midt i storbyen.

1. Ønsker du å gi et fast månedlig beløp?
Da kan du tegne avtalegiro.

2. Ønsker du å endre beløpet på din avtalegiro?
Da kan du sende en e-post til vår økonomiansvarlig: camillabeckolsen@yahoo.co.uk

3. Ønsker du å gi et enkeltbeløp?
Da kan du bruke kontonummer 3000.16.16788 eller Vipps-nummer #83232.

«Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.»
– Paulus (2. Kor 9,7)